Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

Hållbarhet

Hållbarhet

Möt Caroline

Caroline Larsson Ristevski är Kategorichef på Order Nordic för de två egna varumärkena Champion och Frontier. Hon har arbetat på företaget i många år och i flera olika roller och driver sedan i höstas affärsområdet Egna varumärken med produktutveckling, marknadsanalyser och sortimentsstrategi som delar av sina ansvarsområden.

Möt Caroline

Caroline Larsson Ristevski är Kategorichef på Order Nordic för de två egna varumärkena Champion och Frontier. Hon har arbetat på företaget i många år och i flera olika roller och driver sedan i höstas affärsområdet Egna varumärken med produktutveckling, marknadsanalyser och sortimentsstrategi som delar av sina ansvarsområden.

      

      

Hållbarhet är ansvar för framtida generationer

Hos många människor finns en fördom om att produkter som tillverkas i Asien har sämre kvalitet och säkerhet än de som tillverkas i Sverige och Europa, men det stämmer inte längre, säger Caroline Larsson Ristevski. Till exempel står en av våra fabriker för cirka 10% av den globala tillverkningen av hem & hushållsmaskiner och har absolut inte råd att tumma på säkerheten.

Vad innebär hållbarhet för dig, Caroline?
– Hållbarhet är det ansvar vi har för framtida generationer, för att de ska kunna leva sina liv med de bekvämligheter de behöver. Vi som företag har ett ansvar mot våra konsumenter men det är också ett ansvar vi har för människor världen över – att alla ska ha samma rättigheter när det gäller sociala förutsättningar, ekonomi och miljöpåverkan.

Vilka hållbarhetsfrågor arbetar ni med på Order Nordic?
– Vi har åtagit oss att minimera vår klimatpåverkan och tar vårt producentansvar på största allvar. Vi samarbetar med Recipo och FTIAB för att se till att uttjänta produkter och förpackningsmaterial kan samlas in och tas omhand. Vi vill vara en positiv arbetsplats, fri från diskriminering och trakasserier av alla slag. Vi och våra medarbetare följer och respekterar internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och i vår uppförandekod specificerar vi villkoren för detta. Vi tror på rättvis konkurrens och motsätter oss starkt alla former av korruption.

Normalt sett reser du till Kina minst en gång om året för att besöka mässor och hitta nya produkter till sortimentet. Hur har du löst detta under pandeminedstängningarna?
– Alla mässor finns online även i vanliga fall och nu får jag använda mig av endast detta forum, i kombination med andra verktyg. En av fördelarna med att vara på plats är såklart att jag kan känna på produkterna och se hur de ser ut i verkligheten. Den allra största fördelen med att vara på plats är att jag kan bilda mig en uppfattning om leverantören och dess värderingar, det missar jag online. Nu förlitar jag mig mycket på befintliga kontakter där jag känner till fabrikerna och vet att jag kan lita på dem, både när det gäller leveranssäkerhet och att de uppfyller de krav vi ställer på dem utifrån hållbarhetsperspektiv.

Hur säkerställer ni att era leverantörer tar sitt ansvar för hållbarhetsfrågor?
– Vår uppförandekod kommer att implementeras under 2021. Alla våra leverantörer kommer att ta del av den och skriva under på att man förbinder sig till att följa den. För att ytterligare stärka vikten av att denna följs kommer vi att göra ett antal fabriksinspektioner under 2021. Pandemin gör det svårt för oss att vara i Kina fysiskt men det finns en mängd seriösa inspektionsbolag på plats i Kina som vi redan nu anlitar.

För slutkonsumenten är det viktigt att era produkter uppfyller gällande säkerhetskrav. Hur säkerställer ni detta?
– Produktsäkerhet är en hjärtefråga för mig och jag grottar gärna ner mig i testrapporter och lagstiftning. Vi gör aldrig avkall på säkerheten för slutkonsumenten och säljer självklart inga produkter där säkerheten inte uppnår lagkraven. Det finns en fördom om att produkter som tillverkas i Asien har sämre kvalitet och säkerhet, men det är precis tvärtom. En av de fabriker vi anlitar står för 10 % av den globala tillverkningen av hem & hushållsapparater och har absolut inte råd att tumma på säkerheten.

Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan för Order Nordic utifrån ditt perspektiv?
– Det är absolut mänskliga rättigheter. Kan man inte respektera mänskliga rättigheter, så har man ingen rätt att göra affärer, att ha hand om personal eller att leverera till våra kunder. Man har helt enkelt ingenting att hämta hos oss på Order Nordic om man inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter.

      

          

      

          

Vad innebär producentansvar?

Producentansvar innebär att producenterna både har en skyldighet att rapportera sålda mängder och ett ansvar för att uttjänta produkter kan samlas in och tas omhand. Syftet med producentansvar är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för bland annat elektronik och förpackningar.

Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan