Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

Hållbara leverantörskedja

En hållbar leverantörskedja för oss innebär att alla som är en del av den verkar för och tar ansvar för
och ihärdigt arbetar för att minska negativ och öka positiv påverkan, både miljömässigt och socialt.
En leverantörskedja är ofta komplex och består av ett stort antal leverantörer, tillverkare och
underleverantörer. Komplexiteten gör det dock svårt att ha full kontroll.

Vi arbetar också i nära samarbete och dialog med befintliga tillverkare och leverantörer för att identifiera
och genomföra ständiga förbättringar genom återkommande Self Assessments och Audits. Vi gör
även tredjepartinspektioner, initierade av oss själva eller av andra köpare som använder sig av samma
tillverkare. Sedan april 2022 är vi medlemmar i Amfori och har, genom vårt medlemskap,
större möjligheter att följa, påverka och säkerställa en positiv utveckling i våra leverantörsled.

Hållbara leverantörskedja

En hållbar leverantörskedja för oss innebär att alla som är en del av den verkar för och tar ansvar för
och ihärdigt arbetar för att minska negativ och öka positiv påverkan, både miljömässigt och socialt.
En leverantörskedja är ofta komplex och består av ett stort antal leverantörer, tillverkare och
underleverantörer. Komplexiteten gör det dock svårt att ha full kontroll.

Vi arbetar också i nära samarbete och dialog med befintliga tillverkare och leverantörer för att identifiera
och genomföra ständiga förbättringar genom återkommande Self Assessments och Audits. Vi gör
även tredjepartinspektioner, initierade av oss själva eller av andra köpare som använder sig av samma
tillverkare. Sedan april 2022 är vi medlemmar i Amfori och har, genom vårt medlemskap,
större möjligheter att följa, påverka och säkerställa en positiv utveckling i våra leverantörsled.

    

     

    

     


  • Att 80% av våra befintliga och 100% av våra nya fabriker ska leva upp till våra minimikrav 2023.
  • Att samtliga våra fabriker skaleva upp till våra minimikrav 2024.
  • Att samtliga fabriker är anslutna till och/ eller använder sig av ackrediterade sociala
    uppföljningssystem 2025 (BSCI, SA8000, Fair for Life, SEDEX eller liknande och som
    bedöms som likvärdigt).
  • Att samtliga fabriker ska betala ut skäliga levnadslöner till alla sina arbetare senast 2026.
Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan