Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

      

      

CHAMPIONS NYA AIRFRYER MED

PFAS-fri beläggning

Nu har det äntligen blivit dags att få presentera vår helt nya Airfryer, som inte bara kommer
med en ny häftig funktion utan också en beläggning som är fri från PFAS.
Philip som är produktchef berättar mer:

 

Airfryertrenden har verkligen varit het länge och vi är övertygade om att den kommer att hålla i sig. Att laga mat i en varmluftsfritös är både enkelt och supergott, dessutom är det lätt att laga mer fettsnålt. Vi har nu tagit produkten till ytterligare en nivå och låtit hälsa och hållbarhet få leda vägen framåt. 

13 inställningar anpassade efter din favoritmat
I vanliga fall kommer en Airfryer med eller utan förinställda matprogram. Vi på Champion har alltid tyckt om idén att enkelt kunna välja ett matprogram i menyn, men i praktiken har funktionen inte varit hundraprocentig då den har följt ett standardprogram från fabriken med förvalt temperatur och tid.

I vår nya Airfryer ändrar vi på detta och gör denna funktion anpassad efter dig och din favoritmat. Välj matprogram på det du ska tillaga, t.ex. pommes som vi alla vill ha på vårt speciella sätt. Anpassa sedan tid och temperatur, håll inne spara-knappen i 2 sekunder och vips så har du skapat ett matprogram anpassad efter din favoritmat. Airfryern kommer dessutom ihåg din anpassning, även fast du drar ut sladden!

"Nu kan vi tillverka och erbjuda våra kunder en produkt som inte bara har hög kvalitet, är prisvärd och har bra funktioner utan även är bättre för framtiden."

Philip, produktchef på Champion

Bakgrund till PFAS-fri non-stickbeläggning
Vi har sedan 2021 jobbat med den högaktuella frågan ”PFAS”. Kortfattat är PFAS en uppsättning kemikalier som bildar en sammansättning som inte går att bryta ner. Dessa kemikalier hamnar därför i vår natur, mat, vatten och även i våra kroppar. Det finns över 10.000 kända PFAS-ämnen, men enbart ett par hundra är förbjudna. EU vill förbjuda samtliga, men resan till totalförbud är lång.

Resan mot keramisk beläggning – utan PFAS
Under 2022 ingick vi en projektgrupp ”PFAS POPFREE Industri” (läs mer om detta i vår hållbarhetsrapport 2022) där många aktörer från olika branscher kom tillsammans för att skapa lärdom kring PFAS: vart det används, vad vi kan ersätta med och om/hur det skulle gå att bryta ner.
Champion la fokus på produkter där PFAS används i matkontaktytor, så kallade non-stickbeläggningar. Då detta är en ganska ung fråga var det väldigt svårt att få fabrikerna att förstå vad det vi var ute efter. Vi fick börja utbilda fabrikerna kring PFAS och var i kontakt med både befintliga och nya fabriker.
En viktig del i detta jobb var att inte göra det halvdant, utan skulle vi släppa en beläggning utan PFAS skulle vi vara helt säkra på att beläggningen verkligen var ren från PFAS. Under resans gång hittades flera fabriker som påstod att deras keramiska non-stickbeläggning var PFAS-fri. Vi ville få detta bekräftat så tester gjordes och det visade sig att de enbart var fria från de förbjudna sammansättningarna. Keramiska beläggningar kan ibland säljas in som ett PFAS-fritt alternativ, så det gäller att vara vaksam som konsument.

Vår beläggning
Efter mycket letande och många, långa konversationer så hittade vi äntligen en fabrik som kunde få tag i en beläggning som var utan PFAS. Detta bekräftade vi via specifikt test för PFAS, ett så kallat ”Total Fluorine” test. Det har krävt ganska mycket kunskap och envishet att få fram denna lösning som vi nu använt till vår nya Airfryer, men i slutändan är det helt klart värt att stå på sig, att vara envis med att det måste gå att hitta en lösning. Till slut finns lösningen där och nu kan vi tillverka och erbjuda våra kunder en produkt som inte bara har hög kvalitet, är prisvärd och har bra funktioner utan även är bättre för framtiden.


Frågor kring PFAS 
Frågor kring PFAS 

Det pratas mycket om PFAS i media just nu. Det är inte helt enkelt att förstå vidden av vad PFAS är och betyder.
Vi har ställt några frågor till Tobias Wendrup som är hållbarhetsansvarig på Order Nordic:

Var används PFAS? Och kan du beskriva vad det är?
PFAS används för att ge ett flertal olika produkter fett-, smuts och vattenvisande egenskaper och används bland annat i matförpackningar, belagda stekpannor och kokkärl, kosmetika, friluftskläder och brandsläckningsskum.
Kortfattat är PFAS en grupp av fluorinnehållande kemikalier som är väldigt svåra att bryta ned. Dessa kemikalier hamnar därför i vår natur, mat, vatten och även i våra kroppar. Uppskattningsvis finns det över 10 000 kända PFAS-ämnen, och endast en begränsad mängd av dessa är förbjudna. EU vill förbjuda samtliga, men resan till totalförbud är lång. När det gäller forskningsresultat på vår hälsa och PFAS-ämnenas påverkan finns det klara belägg för att en del av ämnena, som exempelvis PFOA och PFOS, är skadliga för oss. För flertalet PFAS-ämnen saknas dock kunskap om vilka långtgående effekter de kan ha på vår hälsa, men det finns starka skäl att betrakta alla PFAS-ämnen som hälsoskadliga. 

Varför är dessa förbjudna: PFOA och PFOS, men inte övriga? 
PFOA och PFOS får inte tillsättas medvetet och är förbjudna över vissa halter dels för att de inte bryts ner och halterna därmed riskerar att öka, dels för att de visat sig ha negativ hälsopåverkan, som att vara cancerframkallande, minska vår reproduktionsförmåga (att skaffa barn), påverka hormonsystem och ge försämrat antibiotikasvar. Få PFAS-ämnen har undersökts lika mycket som PFOS och PFOA, men för allt fler ämnen ser man liknande problem. Eftersom PFAS-ämnen till del har samma kemisk struktur kan man misstänka att de har liknande negativ påverkan. Att förbjuda enskilda ämnen och föreningar tar väldigt lång tid och därför tittar nu Sverige och EU på att kunna förbjuda/begränsa PFAS som grupp.
 

"Genom att välja PFAS-fria alternativ hjälper du till att flytta efterfrågan mot säkrare och mindre hälsofarliga alternativ."

Tobias Wendrup, hållbarhetsansvarig
på Order Nordic

 

Varför är just PFAS så svårnedbrytbara?  
När just fluor och kol sätts ihop så är de i princip omöjliga att separera, bindningen är extremt stark, vilket gör att ämnena inte bryts ner och PFAS kallas därför ofta för evighetsämnen. I och med att de inte bryts ned riskerar de att leda till långtgående negativa effekter för människor, djur och natur. 

Stämmer det att fluor finns som komponent i alla de 10 000 ämnen som betraktas som PFAS-ämnen?  
Flour finns i alla PFAS-ämnen. När vi har testat för PFAS har vi valt att bara leta efter fluor för att enkelt kunna utesluta ifall produkter och beläggningar består av eller är behandlade med PFAS.

Hur kan man som konsument veta säkert att en produkt är PFAS-fri? Måste jag kontakta tillverkaren, kan jag leta i innehållsförteckning?  
I dagsläget finns det ingen innehållsförteckning på produkterna som visar ifall de innehåller PFAS eller inte, det finns inte heller någon bra märkning att leta efter (med undantag för exempelvis Naturskyddsföreningens märkning ”Bra miljöval” för kosmetika, där märkningen inte får användas på PFAS innehållande produkter). Så det bästa är alltid att ställa frågan om produkten är fri från PFAS. Vi arbetar nu aktivt för att byta ut beläggningar i våra hem- och hushållsprodukter mot PFAS-fria alternativ och med tiden hoppas vi kunna säkerställa att produkterna är garanterat helt fria från PFAS. 

Vad är skillnaden för mig som konsument om jag väljer just denna airfryer från Champion, som har PFAS-fri beläggning? 
Ur ett hälsoperspektiv: 
Genom att välja en produkt med PFAS-fri beläggning minskar du risken att få i dig PFAS från den möjliga källan. Idag förekommer höga halter av PFAS i våra vattentäkter och på flera platser är nivåerna så höga att man bara genom att dricka vattnet överskrider den halt PFAS som enligt EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) är säkert att få i sig[1]. Det finns studier som visar att PFAS exponering kostar samhället uppskattningsvis 58–84 miljarder Euro årligen för hälsorelaterade problem.
Genom att välja PFAS-fria alternativ hjälper du till att flytta efterfrågan mot säkrare och mindre hälsofarliga alternativ.
 
Ur ett miljöperspektiv: 
PPFAS-ämnen är syntetiskt framställda och förekommer inte naturligt, men kan förflytta sig via luft och vatten och förorena både mark och vattendrag. Utsläppen sker från tillverkning och avfallshantering av produkter (utsläpp) men även vid användning (brandskum, impregnerade textilier, skidvalla med mera).

Föroreningar från PFAS påverkar våra ekosystem negativt och kostnaden för sanering av förorenad mark och vatten uppskattas till någonstans mellan 17–170 miljarder Euro de närmsta 20 åren[2]. Då ingår inte sanering av all PFAS, utan bara de värst förorenade områdena. All PFAS i mark och vatten, djur och växter kommer vi nog aldrig bli av med, vilket gör att vi kan räkna med att även framöver få i oss PFAS från det vi äter.
Genom att välja en produkt med PFAS-fri beläggning minskar du risken för föroreningar som påverkar våra ekosystem negativt.

[1] https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/allt-du-vill-veta-om-pfas-i-dricksvatten/
[2] Nordic Council of Ministers, 2019, The cost of inaction - A socioeconomic analysis of environmental and health impacts linked to exposure to PFAS, TemaNord No 516.

 

Har du några frågor kring PFAS eller om vårt hållbarhetsarbete kontakta oss gärna på: tobias.wendrup@order.se

Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan