Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

  Strategier

  Strategier

Vi är kanske inte tillräckligt stora för att förändra världen, men vi har ändå en tanke om hur vi,
utifrån våra förutsättningar, kan göra för att förändra det vi kan. Eftersom vi vill driva utvecklingen
mot ett hållbart och cirkulärt företagande, tror vi att det är viktigt att vi har en tanke hur vi faktiskt
ska kunna göra det i realitet och inte bara i tanke.

Våra fokusområden:

Minskad klimatpåverkan
Hållbara produkter, förpackningar & varumärken

Hållbar leverantörskedja

    

     

    

     

 

Vad har vi lyft i vår strategi? 

• Involverat våra viktigaste intressenter för att förstå vilka förväntningar de har på oss som företag
• Genomfört en omfattande påverkansanalys utifrån vår omvärld och vår värdekedja för att
tydligare förstå vår påverkan
• Ställt in kompassen för vårt önskade ”slutmål” och vår vision om ett hållbart cirkulärt företagande
• Utifrån vår omvärldsanalys, intressentanalys, påverkansanalys och vision bestämt våra fokusområden och tagit fram mål
• Bestämt vilka ”ingredienser” vi tror är viktiga för att kunna realisera vår vision

TILL hållbarhetsstrategin

Våra huvudområden:

Levande planet

Välmående människor

Goda affärer

Våra huvudområden:

Levande planet

Välmående människor

Goda affärer

Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan