Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

Vår verksamhet är starkt beroende av den planet vi är satta att förvalta. För att bidra till en levande planet, ett fungerande ekosystem och ett ansvarsfullt nyttjande av naturresurser behöver vi utmana ”gamla sanningar” och hitta nya lösningar. Vi tror att cirkulära affärserbjudanden och tjänstefiering är en del av lösningen, men kortsiktigt handlar det om att vara resurseffektiv och göra så mycket som möjligt av så lite som möjligt, att förebygga avfall samt att säkerställa att resurser som används kan användas igen och igen. 

Vi behöver också minska klimatpåverkan genom hela vår värdekedja i enlighet med uppsatta mål, i takt med Parisavtalet och i linje med Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp till atmosfären senast 2045. 

Genom att minimera uttaget av naturresurser och minska vår klimatpåverkan bidrar vi till återställandet av ekosystem och främjandet av biologisk mångfald.

Sedan 2009 är vi på Order Nordic miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Detta innebär att vi har en internationell kvalitetsstämpel på vårt miljöarbete.
Certifieringen hjälper oss att strukturera vårt arbete för att ständigt minska
den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.

    

     

    

     


 • Att fasa ut allt plastemballage i förpackningar av våra egna varumärken (EVM) vars
  funktion kan ersättas av hållbarare alternativ eller uteslutas helt***
 • Att halvera mängden luft i våra försändelser
 • Att all IT-utrustning som köps in till verksamheten består av återbrukade produkter*
 • Att 100% av våra förpackningar och vårt förpackningsmaterial i papper är tillverkat
  av FSC-certifierat material
 • Att halvera mängden luft i våra försändelser
 • Att 90% av vårt verksamhetsavfall återbrukas eller materialåtervinns
 • Att 100% av våra egna avtalade inomnordiska transporter är fossilfria 
 • Halverat utsläppen i vår verksamhet (Scope 1 och 2) 
 • Att vi ska vara klimatneutrala i vår egen verksamhet med klimatfinansiering**
 • Att vi ska ha minskat utsläppen i vår värdekedja (Scope 3) med 30%
 • Att vi ska ha netto-noll utsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja

Läs mer:

Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan