Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

      

                   

      

                   

Ansvarsfulla affärer

Vi vill ta ansvar för hela vår affär och säkerställa en hållbar värdekedja. Det innebär att vi behöver arbeta nära våra kunder och leverantörer samt vara tydliga med vad som krävs av oss och andra för att nå våra hållbarhetsmål.
 
Våra förväntningar på oss själva och andra beskrivs i våra uppförandekoder. Dessa bör betraktas som ett minimiåtagande och något som vi kräver att alla intressenter efterlever och anammar. Våra uppförandekoder är levande dokument och revideras kontinuerligt för att säkerställa att mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption respekteras i alla lägen.
 
Att ta ansvar för vår affär innebär också att skydda våra kunders integritet. Våra kunder ska känna sig trygga i att vi har en god informationssäkerhet och endast använder och sparar deras uppgifter så länge vi behöver.
 

      

                   

      

                   

Ansvarsfulla affärer. Hållbarhetsmål 2022.

  • 95% av våra leverantörer ska ha antagit vår uppförandekod eller kunnat påvisa att de arbetar med en egen uppförandekod som motsvarar vår.
  • Vi ska initiera en fördjupad dialog med minst 5 nyckelkunder och 5 nyckelleverantörer kring hållbarhet och gemensamma utmaningar.
  • Vi ska ta fram och implementera en process för hur vi ska arbeta med uppföljning och riskvärdering av våra leverantörer.
  • Vi ska ta fram interna riktlinjer för hur vi ska arbeta med inköp av hållbara produkter och tjänster.
  • Vi ska kartlägga förekomsten av PFAS i alla våra egna produkter (EVM).
  • Vi ska ta fram och implementera en övergripande hållbar strategi för Order.
  • Vi ska genomföra en övergripande översyn av vår IT-säkerhet.

Läs mer:

Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan