Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

Hållbarhet

Hållbarhet

      

                  

      

                  

Vårt miljöansvar

Vi vet att vi påverkar miljön i allt vi gör och därför är det viktigt för oss, att som företag, ta ansvar och göra vad vi kan för att minimera vår miljöpåverkan. För att våra barn och barnbarn ska ges samma förutsättningar som vi behöver vi ta hand om den värld vi fått möjligheten att förvalta. Det är också en förutsättning för vårt företags fortsatta utveckling och framgång.


Under 2021 satte vi stort fokus på att minska vår användning av material, undersökt vilka material som är mest hållbara och ökat andelen återvunnet material. Vi har också tagit fram en klimatstrategi för hur vi ska kunna minska vår klimatpåverkan på sikt. Förutom detta har vi många initiativ i gång för att minska vår energianvändning, ställa om vår fordonsflotta till fossilfria alternativ, minska mängden luft i våra försändelser och bidra till minskat antal transporter.

Sedan 2009 är vi på Order Nordic miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta innebär att vi har en internationell kvalitetsstämpel på vårt miljöarbete. Certifieringen hjälper oss att strukturera vårt arbete för att ständigt minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till.

    

     

    

     

Vårt miljöansvar. Hållbarhetsmål 2022.

  • Vi ska kartlägga verksamhetens fullständiga utsläpp och göra klimatbokslut senast vid utgången av 2023.
  • Vi ska ha halverat utsläppen i vår verksamhet (Scope 1 & 2) senast 2027.
  • Vi ska minska vår energianvändning med 10%.
  • Vi ska halvera mängden luft i våra försändelser.
  • Vi ska halvera mängden plast i våra försändelser.

Läs mer:

Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan