Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

Hållbarhet

Hållbarhet

      

                   

      

                   

Vårt sociala ansvar

Vi vill att människorna runt omkring oss ska kunna känna sig säkra, trygga och må bra. Det är en mänsklig rättighet tycker vi och något som alltid måste vara i fokus. Som företag har vi ett stort socialt ansvar för våra anställda men också för våra kunder, leverantörer och övriga intressenter som på olika sätt påverkar eller påverkas av det vi gör.

En säker, trygg och hälsosam arbetsplats

Vi är av uppfattningen att en välmående människa gör ett bättre jobb. Därför är frågor om säkerhet, trygghet och hälsa väldigt viktiga för oss. Våra medarbetare är dessutom vår allra viktigaste resurs som med sin kunskap, kompetens och sitt engagemang ger de bästa av förutsättningar för att vi ska nå företagsmässig framgång.
Vi vill skapa de bästa av förutsättningar för att vara en hälsosam, attraktiv, inkluderande och hållbar arbetsplats. utifrån det.

Vi vill att våra medarbetare ska må bra och ett arbete pågår på flera områden för att uppnå detta:

 • Systematiskt utvärdering av arbetsmiljöarbete och arbetsmiljörisker
 • Kompetensutveckling
 • Arbetsskador, sjukdom och arbetsrelaterad ohälsa
 • Företagshälsovård
 • Friskvård och hälsa

 

Produktsäkerhet

För oss är det viktigt att vi har säkra produkter som både vi som tillverkare och våra kunder kan lita på och känna sig trygga med. Vi som tillverkare av elektriska och elektroniska produkter har ansvaret för att de produkter som vi erbjuder är trygga och uppfyller de krav som finns. Vi arbetar därför noggrant för att säkerställa att våra produkter uppfyller de krav som finns för att få säljas på den europeiska marknaden, samt se till att de är CE-märkta. Vi arbetar också omsorgsfullt med EU:s lagstiftning om farliga kemikalier i varor, REACH-förordningen (Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals) och vi testar våra produkter för att se till att de inte innehåller några SVHC-ämnen över det tillåtna gränsvärdet.

Vårt produktsäkerhetsarbete i korthet:

 1. Vilket ansvar har vi som tillverkare för vilka produkter?
  Vilka regler/lagar/EU-lagstiftningar är applicerbara på vårt sortiment? Alla som arbetar inom inköpsorganisationen på Order Nordic AB är utbildade i dessa frågor och har den kunskap som behövs för att bedriva affären på ett säkert och regelrätt sätt.
 2. Vilka marknader ska våra produkter säljas på?
  Vi tillhandahåller produkter främst på den svenska men även på den nordiska marknaden, lagstiftningar i dessa regioner är i vissa fall striktare än EU´s nivå. Manualer och säkerhetsföreskrifter ska finnas tillgängligt på ett språk som är allmänt vedertaget och lätt att förstå i det land där produkterna säljs – manualerna för våra egna varumärken görs alltid på 5 språk (SE, DA, NO, FI, EN).
 3. Vem ska använda produkten?
  Målgruppen kan vara avgörande för att kunna avgöra vilka regler som gäller och därmed påverka hur produkten ska vara utformad och märkas, samt vad bruksanvisningar och säkerhetsinformation ska innehålla.
 4. Säkerställa regelefterlevnaden.
  På Order Nordic finns tydliga rutiner uppsatta för hur vi ska kontrollera att våra produkter uppfyller regler och lagar. Vi testar, inspekterar och värderar alla våra produkter kontinuerligt.
 
IT-säkerhet

IT-säkerhet handlar i stora drag om att skydda information eller data i fysisk och digital form. IT-säkerhet är inte en sak eller ett system, utan består av flera faktorer och lager.

För att information och data ska vara säkert arbetar vi framför allt med nedanstående faktorer:

 • Utbildning av användare
 • Begränsad access
 • Systemskydd

      

                   

      

                   

Vårt sociala ansvar. Hållbarhetsmål 2021.

 • Att öka nyttjande av vårt friskvårdsbidrag från 48,9 till 70% och få fler att nyttja hela eller delar av bidraget.
 • Att genomföra en övergripande medarbetarenkät för att säkerställa att våra medarbetare trivs
  och mår bra på jobbet.
 • Att ha noll olycksfall på arbetsplatsen.
 • Att 100% av våra elektriska produkter ska uppfylla den europeiska lagstiftningens krav för CE-märkning.

Läs mer:

Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan