Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

Hållbarhetsstrategi

2023-09-01

Hos oss på Order Nordic är hållbarhetsarbete en självklarhet. Nu släpper vi vår hållbarhetsstrategi – Think big – act bold. Det är ett namn som tydligt beskriver vad som krävs av oss för att kunna uppnå vår vision. Vi måste våga tänka stort och vi måste vara modiga nog att agera. 

Vi är kanske inte tillräckligt stora för att förändra världen, men vi har ändå en tanke om hur vi,
utifrån våra förutsättningar, kan göra för att förändra det vi kan. Eftersom vi vill driva utvecklingen
mot ett hållbart och cirkulärt företagande, tror vi att det är viktigt att vi har en tanke hur vi faktiskt
ska kunna göra det i realitet och inte bara i tanke.

Vad har vi lyft i vår strategi? 

• Involverat våra viktigaste intressenter för att förstå vilka förväntningar de har på oss som företag
• Genomfört en omfattande påverkansanalys utifrån vår omvärld och vår värdekedja för att
tydligare förstå vår påverkan
• Ställt in kompassen för vårt önskade ”slutmål” och vår vision om ett hållbart cirkulärt företagande
• Utifrån vår omvärldsanalys, intressentanalys, påverkansanalys och vision bestämt våra fokusområden och tagit fram mål
• Bestämt vilka ”ingredienser” vi tror är viktiga för att kunna realisera vår vision.

TILL hållbarhetsstrategin

TILL HÅLLBARHETSSIDAN

 Fler nyheter

Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan