Sök
Bli kund
För hel kartong rekommenderar vi att du beställer st

Order Nordic i PFAS-samarbete

2022-01-20

Order Nordic är en av 22 aktörer som samarbetar för fasa ut PFAS och hitta bättre alternativ. Initiativet leds av forskningsinstitutet RISE som har samlat aktörer från olika branscher och olika delar av värdekedjan.

 

Kunskapen om negativa hälso- och miljöeffekter från kemikaliegruppen PFAS ökar. Vi på Order Nordic och Champion vill ta vårt ansvar och har därför anslutit oss till ett samarbete med 22 aktörer för att undersöka i vilken utsträckning PFAS finns i olika produkter, hitta alternativa lösningar samt fasa ut PFAS där det förekommer. 

Projektet drivs av RISE Research Institutes of Sweden med finansiering från Vinnova och andra partners. Projektdeltagarna kommer från olika branscher och olika delar av värdekedjan. Under året ska vi företag som deltar i projektet komma vidare med vårt eget utfasningsarbete samt bidra till att ta fram en plan för kompetenscentrumet POPFREE Industri, som ska stötta företag i utfasningsarbetet av PFAS. Läs mer om projektet här.


FAKTA PFAS (källa Kemikalieinspektionen)
PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som alla består av en kolkedja där väteatomerna är helt eller delvis utbytta mot fluoratomer. Det är en stor och komplex grupp på mer än 4700 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.
 
PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) förekommer överallt i miljön, och nästan alla människor har sådana ämnen i kroppen. Befolkningen i Sverige får i sig låga halter PFAS från mat och inomhusmiljö. Men lokalt exponeras människor också för betydligt högre halter i områden där dricksvattnet har förorenats med PFAS, till exempel från brandövningsplatser. I Europa kan omkring 20 miljoner människor vara exponerade för dricksvatten med PFAS-halter som ligger över de nya gränsvärden som diskuteras inom EU.

Svårigheten att bryta ner PFAS i kombination med att många av ämnena är vattenlösliga och rörliga i mark innebär att dricksvattentäkter riskerar att förorenas under en lång tid framöver. Spridningen och exponeringen av PFAS sker under ämnets hela livscykel, från tillverkning till avfallshantering.

 

Har du frågor om projektet kontakta Tobias Wendrup, Hållbarhetsansvarig, på email: sustainability@order.se

 

Fler nyheter

Kundvagnen är full
Din kundvagn har nått maxantalet orderrader (250). För att lägga till fler produkter, vänligen slutför ordern och gör en ny beställning.
Till kassan